More Story

Moj prvi blog
Od kada sam rešio da se preselim u Srbiju, prošlo je više od mesec dana... Na moje prvo zaprepašćenje, nisu mi dali...